21.yüzyıl enerji çağıdır. Bugün bilim maddenin en küçük yapı taşının atom olduğunu, atom çekirdeğini incelendiğinde ise nötron ve protonlardan meydana geldiğini kanıtlamıştır. Hep bilinen protonlar ve nötronların dışında atomların alt seviyelerinde de başka parçacıkların kuarkların olduğu deneylerde ortaya çıkması fiziğin devrim geçirmesine klasik fiziğinden, kuantum fiziğine geçmesine sebep olmuştur. O bakımdan evrende herşey enerjidir. Canlı cansız herşeyin bir enerjisi olduğu kabul edilmiştir. Ruhun, sevginin, düşünceninde bir enerjisi vardır. Bioenerji de bu kainattaki arındıran, temizleyen kozmik enerji frekanslarından biridir. Enerjinizin arındırılıp temizlenmesi ve şifalanmak enerji ilmi ile mümkündür.

Web Sitemiz Tamamlanıyor...